|

Dự án


Hệ thống điện PMS - Trung hạ thế

Hệ thống điện PMS - Trung hạ thế

Xem chi tiết

SHIP SHORE LINK

Hệ thống kết nối tàu bờ Ship Shore Link

Xem chi tiết

Kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh Vũng Tàu

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bàn giao các thiết bị Field Instrument

Xem chi tiết

Upgrading PLC S7-400 Single to S-7400H Redundant for Compressor and PLC S7300 to S7-400H Redundant for Valve – BSR ( 2016-2017)

Upgrading PLC S7-400 Single to S-7400H Redundant for Compressor and PLC S7300 to S7-400H Redundant for Valve – BSR ( 2016-2017)

Xem chi tiết

Supplying, Designing, Installation and Upgrading SCADA & ICS system for Train F Compressor at CCP platform

Supplying, Designing, Installation and Upgrading SCADA & ICS system for Train F Compressor at CCP platform

Xem chi tiết

Supplying, Designing, Installation Foxboro Evo DCS & Triconex Safety systems for 1 BKT platform – Vietsovpetro ( 2014-2015)

Supplying, Designing, Installation Foxboro Evo DCS & Triconex Safety systems for 1 BKT platform – Vietsovpetro ( 2014-2015)

Xem chi tiết
Total : 6 Pages 1/1 : [ 1 ] 
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn