|

Dự án


Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery".

Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery".

Xem chi tiết

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thu thập dữ liệu - Công ty TNHH MeatDeli HN

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thu thập dữ liệu - Công ty TNHH MeatDeli HN

Xem chi tiết

Tháo dỡ và di dời, lắp đặt và nâng cấp phần điện, điều khiển line3 nước nắm từ Nhà máy MSI đến Nhà máy Masan Hậu Giang

Tháo dỡ và di dời, lắp đặt và nâng cấp phần điện, điều khiển line3 nước nắm từ Nhà máy MSI đến Nhà máy Masan Hậu Giang

Xem chi tiết

Cung cấp và nâng cấp Hệ thống Kiểm soát PLC từ Simatic S5 lên S7-400 cho PLC2 & PLC3 tại trạm nghiền Cát Lái

Cung cấp và nâng cấp Hệ thống Kiểm soát PLC từ Simatic S5 lên S7-400 cho PLC2 & PLC3 tại trạm nghiền Cát Lái

Xem chi tiết

Cung cấp thiết bị, kết nối, tự động và batch control

Cung cấp thiết bị, kết nối, tự động và batch control

Xem chi tiết

Cải tạo Hệ thống Điện & Tự động cho dây chuyền sản xuất - Công ty TNHH Red Bull Việt Nam - 05/2023

Cải tạo Hệ thống Điện & Tự động cho dây chuyền sản xuất - Công ty TNHH Red Bull Việt Nam - 05/2023

Xem chi tiết
Total : 20 Pages 1/4 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn