|

Dự án


Cải tạo Hệ thống Điện & Tự động cho dây chuyền sản xuất - Công ty TNHH Red Bull Việt Nam - 05/2023

Cải tạo Hệ thống Điện & Tự động cho dây chuyền sản xuất - Công ty TNHH Red Bull Việt Nam - 05/2023

Xem chi tiết

Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery" cho Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery" cho Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Xem chi tiết

Cung Cấp, lắp đặt Hệ thống Điện và Tự động hóa cho Hệ thống Pha chế - Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

Cung Cấp, lắp đặt Hệ thống Điện và Tự động hóa cho Hệ thống Pha chế - Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

Xem chi tiết

Thiết kế giải pháp, cung cấp vật tư, lắp đặt, thi công và chạy thử hệ thống Process Control System, Fire and Gas System and Emergency Shutdown system

Thiết kế giải pháp, cung cấp vật tư, lắp đặt, thi công và chạy thử hệ thống Process Control System, Fire and Gas System and Emergency Shutdown system

Xem chi tiết

Lắp đặt Hệ thống Take off Phase 3 - Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam

Lắp đặt Hệ thống Take off Phase 3 - Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam

Xem chi tiết

Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam

Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam

Xem chi tiết
Total : 15 Pages 1/3 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn