|

Dự án

Water - Environment


Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery" cho Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery" cho Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Xem chi tiết

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải tự động - Nhà máy chế biến cao su Phú Bình

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải tự động - Nhà máy chế biến cao su Phú Bình

Xem chi tiết

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải đầu ra tự động và lưu lượng kênh hở cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải đầu ra tự động và lưu lượng kênh hở cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Xem chi tiết
Total : 3 Pages 1/1 : [ 1 ] 
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn