|

Dự án

Food & Beverage Industry


Cải tạo Hệ thống Điện & Tự động cho dây chuyền sản xuất - Công ty TNHH Red Bull Việt Nam - 05/2023

Cải tạo Hệ thống Điện & Tự động cho dây chuyền sản xuất - Công ty TNHH Red Bull Việt Nam - 05/2023

Xem chi tiết

Cung Cấp, lắp đặt Hệ thống Điện và Tự động hóa cho Hệ thống Pha chế - Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

Cung Cấp, lắp đặt Hệ thống Điện và Tự động hóa cho Hệ thống Pha chế - Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

Xem chi tiết

Nâng cấp phần mềm và phần cứng cho Hệ thống điều khiển 3 lines chế biến trên dây chuyền KHS - Nhà máy Masan Hậu Giang

Nâng cấp phần mềm và phần cứng cho Hệ thống điều khiển 3 lines chế biến trên dây chuyền KHS - Nhà máy Masan Hậu Giang

Xem chi tiết
Total : 3 Pages 1/1 : [ 1 ] 
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn