|

Dự án

Metallurgy


Cung cấp và nâng cấp Hệ thống Kiểm soát PLC từ Simatic S5 lên S7-400 cho PLC2 & PLC3 tại trạm nghiền Cát Lái

Cung cấp và nâng cấp Hệ thống Kiểm soát PLC từ Simatic S5 lên S7-400 cho PLC2 & PLC3 tại trạm nghiền Cát Lái

Xem chi tiết

Lắp đặt Hệ thống Take off Phase 3 - Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam

Lắp đặt Hệ thống Take off Phase 3 - Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam

Xem chi tiết

Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam

Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam

Xem chi tiết
Total : 3 Pages 1/1 : [ 1 ] 
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn