|

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải đầu ra tự động và lưu lượng kênh hở cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2


Scope of work:

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải đầu ra tự động gồm các thông số pH, nhiệt độ, COD, TSS và lưu lượng kênh hở cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung bao gồm:
- Cung cấp thiết bị;
- Lắp đặt, cài đặt tủ điện và cân chỉnh thiết bị;
- Kiểm định hoặc hiệu chuẩn các thiết bị đo pH, nhiệt độ, COD, TSS, lưu lượng kênh hở;
- Truyền tín hiệu của trạm quan trắc nước thải đầu ra về Sở Tài Nguyên Môi Trường Long An;
- Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng và vận hành thiết bị.


CÁC DỰ ÁN KHÁC

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn