|

Nâng cấp phần mềm và phần cứng cho Hệ thống điều khiển 3 lines chế biến trên dây chuyền KHS - Nhà máy Masan Hậu Giang


Phạm vi công việc:

Nâng cấp phân mềm và phần cứng cho hệ thống điều khiển 3 lines chế biến trên dây chuyền KHS bao gồm:
- Khảo sát và vẽ lại bản vẽ PID
- Cung cấp vật tư, thiết bị
- Kiểm tra cáp , hệ thống I/O và hệ thống khí nén
- Upgrade Software ( Upgrade software PLC and SCADA )
- Modify batch, recipe and Report Line 1, Line 2, Line 3
- Nâng cấp chương trình CIP Line 1, CIP Line 2, CIP Line 3
- Lắp đặt Instruments
- Calib Instruments theo bồn
- Lắp đặt máy tính và cấu hình lại hệ thống


CÁC DỰ ÁN KHÁC

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn