|

Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam


Phạm vi công việc

- Khảo sát, thiết kế hệ thống
- Cung cấp thiêt bị, vật tư, nhân công
- Nâng cấp hệ thống PLC, phần cứng và phần mềm
- Sao lưu chương trình của PLC và hệ điều hành hiện hữu.
- Thực hiện chuyển đổi và nâng cấp phần mềm, chương trình cho hệ thống kiểm soát từ SIMATIC PCS5 lên PCS 7-400 for PLC1 và CEMAT hiện tại từ V5.0 lên V9.0.
- Tích hợp các hoạt động và báo cáo sản xuất vào hệ điều hành
- FAT, SAT
- Huấn luyện vận hành hệ thống cho nhân viên của SCC-VN


CÁC DỰ ÁN KHÁC

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn