|

Upgrading PLC S7-400 Single to S-7400H Redundant for Compressor and PLC S7300 to S7-400H Redundant for Valve – BSR ( 2016-2017)


Project Info:

HW: CPU 412-5H, CPU 414-5H, ET 200M redundancy

Workstation: HP Z440

Cabinet and Accessories for wiring

 


CÁC DỰ ÁN KHÁC

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn