|

Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery" cho Công ty TNHH Nestle Việt Nam


Thiết kế, lắp đặt và lập trình cho hệ thống "Chiller and Cooling", "Evaporator", và "Heat Recovery" bao gồm:
- Cung cấp vật tư thiết bị
- Thiết kế bản vẽ và lên cấu hình hoàn chỉnh cho hệ thống
- Lắp đặt tủ điện
- Lập trình cho hệ thống
- FAT- Factory Acceptance Testing, kiểm tra trước khi xuất xưởng
- SAT - Site Acceptance Test, kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi chạy thử
- Kiểm tra, chạy thử và chuyển giao
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống


CÁC DỰ ÁN KHÁC

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn