|

Tuyển dụng


Thông báo tuyển dụng năm 2024

Thông báo tuyển dụng năm 2024

Xem chi tiết

Thông tin tuyển dụng năm 2022

Thông báo tuyển dụng năm 2022

Xem chi tiết

01 Kỹ sư giám sát công trình

Phòng Dự án

Xem chi tiết

02 Electrical Engineers

Phòng Điện

Xem chi tiết

02 Nhan vien ky thuat lap trinh

Phòng Kỹ thuật

Xem chi tiết

02 Sales

Phòng Kinh doanh

Xem chi tiết
Total : 6 Pages 1/1 : [ 1 ] 
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn