|

Dịch vụ


Cung cấp thiết bị

Điện, điều khiển, truyền động, thiết bị đo lường, phân tích

Thiết kế lắp đặt

Hệ thống điện –điều khiển -đo lường -truyền động -quan trắc...

Giải pháp kỹ thuật

Cung cấp giải pháp tích hợp Điện – Tự động hóa với các công nghệ mới nhất

Bảo trì

Bảo trì các hệ thống điều khiển, đảm bảo vận hành liên tục

WE ARE PROFESSIONAL

Work in a professional manner, proper quality commitment with a high sense of responsibilitycopyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn