|

Dịch vụ


Cung cấp thiết bị

Điện, điều khiển, truyền động, thiết bị đo lường, phân tích

Thiết kế lắp đặt

Hệ thống điện –điều khiển -đo lường -truyền động -quan trắc...

Giải pháp kỹ thuật

Cung cấp giải pháp tích hợp Điện – Tự động hóa với các công nghệ mới nhất

Bảo trì

Bảo trì các hệ thống điều khiển, đảm bảo vận hành liên tục

Đào tạo

Đào tạo các khóa học PCS7 Siemens

WE ARE PROFESSIONAL

Work in a professional manner, proper quality commitment with a high sense of responsibilitycopyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn