|

Cung cấp thiết bị Điện, điều khiển, truyền động, thiết bị đo lường, phân tích


AUTOMATION PRODUCTS
PLC/ DCS/ Safety Controller, HMI, Industrial PC & Software..


Low-voltage drive (GMC)
SINAMICS V/ G/ S, MICROMASTER.. 


Process Instruments/ Analytics Pressure, 
Temperature, Level, Flow transmitter, 
Process Analytical… Pressure/ Temperature/ Level Gauge


Industrial Connectors, Industrial Enclosure, 
Fire & Gas Detector, And other equipment: as customer requirement

 

AUTOMATION PRODUCTS

PROCESS INSTRUMENTS

         

FIRE AND GAS DETECTOR

INDUSTRIAL EQUIPMENT

       

OTHER SUPPLIERS

                            

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn