|

Bảo trì Bảo trì các hệ thống điều khiển, đảm bảo vận hành liên tục


1. Bảo trì các hệ thống điều khiển, đảm bảo vận hành liên tục

2. Xử lý sự cố

3. Cung cấp các khóa đào tạo tại nhà máy

 

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn