|

Đào tạo Đào tạo các khóa học PCS7 Siemens


Training course Siemens PCS7

               Dịch vụ Trainning PCS& Siemens bao gồm:

                     - Kết nối S7 400 với ET200M qua mạng PROFINET

                     - Kết nối S7 400 với ET200M qua mạng PROFIBUS

                     - Kết nối 00 Redundancy với ET200M

                     - I0.0 kết nối với Q0.0

                     - InTouch HMI Getting Started Guide

                     - Process Safety (V8.1)

 

 

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn